menu
skfacility logo

Slovenská asociácia facility managementu

Slovenská asociácia facility managementu je organizácia založená v Bratislave v roku 2009 so zámerom zlepšiť vzájomnú komunikáciu, vzdelávanie a prehľad v dianí a technológiách facility managementu. Ako každé odvetvie, aj facility management sa rozvíja a pre udržanie kroku je potrebná spolupráca s najlepšími a neustále zlepšovanie ponuky.

SAFM je gestorom kvality facility managementu na Slovensku a facility manažéri SK Facility s.r.o. sa zúčastňujú školení a certifikácii, aby sme našim klientom ponúkali vysokú kvalitu služieb.
 
Slovenská asociácia facility managementu je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi FM. Asociácia združuje fyzické i právnické osoby a je založená na princípe rovnosti, dobrovoľnosti a rovnocennom partnerstve členov.

Web: www.safm.sk

 

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

SK Facility, s. r. o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina

Kontakty

Telefón: 00421 914 336 726
E-Mail: skfacility@skfacility.sk

Účtovné údaje

IČO: 48 176 991
DIČ: 2120075551
OR: OS v Žiline, odd. Sro, vložka 63845/L

Meno a priezvisko:


Ako Vás kontaktovať(e-mail/telefón):

Dotaz: