ÚDRŽBA, ČISTENIE A MONITOROVANIE KANALIZAČNÝCH SYSTÉMOV